Udskiftning af stikledningsikringer

Autoriserede elinstallatører står for udskiftningen, som led i en aftale, der skal sikre vores kunder den bedste service.

Elmåleren

Stol trygt på din elmåler. Net8800 anvender kun certificerede elmålere, der opfylder alle krav til målenøjagtighed.

Bestemmelser for installationsarbejde

Alle installationsarbejder skal udføres i overensstemmelse med gældende lovgivning og de bestemmelser, som er udstedt af Net8800.

Etablering af kabelanlæg

Sammen med en række andre ledningsejere har Net8800 udarbejdet en fælles vejledning for etablering af lednings- og kabelanlæg.

keyboard_arrow_up